Marian Bełc - as myśliwski Dywizjonu 303 z Paplina

Marian Bełc - as myśliwski Dywizjonu 303 z Paplina

Był jednym z uczestników bitwy o Anglię

Szlachetny człowiek, patriota, oddany służbie Ojczyźnie żołnierz, dobry kolega - tak najkrócej można byłoby przedstawić Mariana Bełca - asa myśliwskiego  Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki.

27 stycznia 2024 roku mija 110. rocznica urodzin Mariana Bełca.

Marian Bełc to nasz rodak, syn tej ziemi,urodzony w Paplinie (gm. Kowiesy), do niedawna patron Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, a potem Szkoły Podstawowej. Zginął z dala od Ojczyzny, ale po latach znalazł miejsce tu, na rodzinnej ziemi. W 2012 roku, w 70. rocznicę śmierci pilota, w  rodzinnym Paplinie odsłonięto głaz poświęcony jego pamięci. W 2014 roku w 100. rocznicę urodzin Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu przyjęło jego imię. Rok później w 2015 otwarto w tej szkole salę patrona, gdzie gromadzono m.in. prace uczniów poświęcone Marianowi Bełcowi, wykonywane w ramach projektów edukacyjnych.

Dzięki przyjęciu imienia, imienia takiego Polaka, ceremoniał szkolny był bardzo uroczysty. Program pracy szkoły od czasu podjęcia decyzji o wyborze patrona aż do jej likwidacji w 2021 roku zakładał różnorodne, ciekawe działania związane z postacią patrona.  Nawiązano kontakt ze szkołami noszącymi imię pilotów walczących w Bitwie o Anglię, a także z jednostkami i organizacjami wojskowymi, których poczty sztandarowe uświetniły uroczystość nadania szkole imienia. Publikacja z cyklu "Zapomniani bohaterowie" o ppor. pilocie Marianie Bełcu (wydana przez wydawnictwo Gretza) była nagrodą dla uczniów za wyniki nauczania. Tę samą publikację podarowano w 2012 roku radnym gminy Kowiesy.

W ten sposób propagowano wiedzę o asie myśliwskim Dywizjonu 303, Marianie Bełcu, na jego rodzinnej ziemi. Pamięć o nim jest ciągle żywa. Otóż, w przeddzień 110. rocznicy urodzin w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowiesach, Marian Bełc zagości na stałe w formie wystawy pn: "Ppor. pilot Marian Bełc - syn tej ziemi".  Materiały, a wśród nich m.in. sztandar Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu, oryginalny mundur lotnika, tablice edukacyjne podarowane szkole przez Fundację Historyczną Lotnictwa Polskiego, repliki odznaczeń ppor. pilota Mariana Bełca, kopie dokumentów, fotografie - tu zgromadzone pochodzą z sali patrona Szkoły w Jeruzalu.

 
Wystawa jemu poświęcona jest zorganizowana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowiesach. Jest to ekspozycja stała, można ją zwiedzać w godzinach pracy biblioteki, tzn. od poniedziałku do piatku w godz. 10 - 18 i w soboty od 12 - 17.
 
 

 Otwarcie wystawy 26 stycznia 2024 r. Zdjęcia wykonały: Katarzyna Jakubiak i Maria Cygan