Czy wiecie dlaczego Sobediany?

Czy wiecie dlaczego Sobediany?

W połowie lipca 2019 roku ukazała się kolejna książka Pana Andrzej Kostusiaka pt. Dlaczego Sobediany ...

 Andrzej Kostusiak (ur.1949 r.) – rodowity skierniewiczanin, pasjonat lokalnej historii, kolekcjoner regionaliów, należący do Skierniewickiego Klubu Kolekcjonera. Autorowi szczególnie leży na sercu zachowanie rzetelnej wiedzy dotyczącej części miasta  noszącej  nazwę  Sobediany.
Spowodowane jest to głównie tym, że na Sobedianach mieszkało w  różnym  czasie  wielu  członków  jego  najbliższej  rodziny.
Nazwa Sobediany zachowała się w pamięci wielu pokoleń skierniewiczan  jak  również  w  licznych  dokumentach.

 

 Autor Andrzej Kostusiak z członkami Skierniewickiego Klubu Kolekcjonera, 5 VIII 2019r.