Szkoła Muzyczna w Skierniewicach

Szkoła Muzyczna w Skierniewicach

Państwowa Szkoła Muzyczna i Samorządowa Szkoła Muzyczna

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Skierniewicach im. Fryderyka Chopina

– szkoła muzyczna utworzona została w Skierniewicach w roku 1985.

Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ulicy Joachima Lelewela, dawny dom Szpichlera.

 

Obecnie Szkoła Muzyczna znajduje się w przy ul. Prymasowskiej 6 w odrestaurowanym budynku wybudowanym przed II wojną światową. Wraz ze szkołą I stopnia w budynku siedzibę ma również Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia.