Gera - powrót po 30 latach

Gera - powrót po 30 latach

Kontakty kulturalne Skierniewic z miastem partnerskim są od wielu lat

W ostatnim czasie, po owocnej wymianie i licznych wyjazdach w obu kierunkach, nastąpiło osłabienie.

Zaproszenie strony niemieckiej z Gery do udziału w projekcie fotograficznym "Nähe & Distanz" z wystawą prac w Bibliotece Miejskiej może zaowocuje ponownym ożywieniem w naszych relacjach?

W wystawie wzięli udział: Basia Grabowska, Karol Grabowski z Żyrardowa i Zbyszek Gradowski ze Skierniewici, a ze strony niemieckiej: Katja Wisotzki, Peer Jakobson, Frank Rüdiger.

 

Nie obyło się od odwiedzin

 

Pobyt fotograficzny Klubu Widmo w Gerze