LOCA MEA Marka Sadowskiego

LOCA MEA Marka Sadowskiego

Wystawa malarstwa w CEKiS od 13 maja 2022