Miasto garnizonowe

Spacerując po mieście i kierując się w stronę zalewu Zadębie możemy dostrzec zespół obiektów koszarowych oraz plac Jana Pawła II.

 Niewątpliwie są one największą atrakcją miasta. Pochodzą z końca XIX wieku i wybudowane zostały dla wojsk carskich. Miejsca te wpisane są na stałe w historię miasta i tutejszego garnizonu.

Pierwsze wzmianki o miejscu pobytu wojsk w Skierniewicach pochodzą z okresu pruskiego (1793 – 1806), lecz garnizon wtedy nie był liczny. W 1809 roku stacjonował w mieście garnizon austriacki. Niestety pobyt Austriaków przyczynił się do grabieży miasta. Także postój wojsk francuskich na przełomie lat 1811 i 1812, nie przynoszą pozytywnych wspomnień. Wymuszanie opłat czy brak dyscypliny były na porządku dziennym. Od 1813 do 1863 roku w Skierniewicach był już stały garnizon wojsk rosyjskich w sile jednej kompanii. Ich zadaniem była ochrona Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej.  W latach 1885 – 1895 między ulicą Batorego a rzeką wzniesiono duże budynki wojskowe, stajnię i budynki gospodarcze. Według projektu architekta Aleksandra Woyde stanowiły one kompleks składający się z budynków mieszkalnych i gospodarczych. W tym okresie stacjonował w nich 38. Aleksiejewski Pułk Piechoty zwany Tobolskim. W latach 1892 – 1898, po przeciwnej stronie drogi (obecnie ulica Kilińskiego) wybudowano drugi zespół koszarowy, w którym stacjonował 170. Ostrołęcki Rezerwowy Pułk Piechoty. Na placu pomiędzy koszarami pułków wzniesiono cerkiew wojskową na pamiątkę śmierci cara Aleksandra III, którą przebudowano w 1918 roku na kościół garnizonowy. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku koszary zajęło wojsko polskie. Rozlokowane jednostki weszły w skład utworzonej w 1939 roku 26. Dywizji Piechoty, której dowódcą był płk dypl. Adam Brzechwa – Ajdukiewicz. Żołnierze ze Skierniewic walczyli we wrześniu 1939 roku, jednak największe straty ponieśli w bitwie pod Bzurą.
Odkąd armia w Polsce jest zawodowa, koszary stały opuszczone. Obecnie teren dawnych koszarów wojskowych zajmuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.  W celu rewitalizacji zniszczonych obiektów Skierniewice dostały 3,5 mln złotych na wykonanie robót budowlanych. Nad całością prowadzonych prac nadzór sprawuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. W ramach projektu pod nazwą „Ożywienie społeczno – gospodarcze w północnowschodniej części województwa łódzkiego poprzez rewitalizację terenów powojskowych w Skierniewicach” odnawiane obiekty będą miały na celu, m.in. wprowadzenie zdegradowanych terenów byłej jednostki wojskowej wraz z budynkami w strukturę miejską i nadanie im rangi terenów obsługi regionalnej poprzez stworzenie bazy edukacyjno – laboratoryjnej dla PWSZ.

Agnieszka Sitek