Torami historii - nowa książka skierniewiczan

Torami historii - nowa książka skierniewiczan

Spotkanie z autorami książki, Jerzym i Markiem Mocheckimi w Muzeum Historycznym Skierniewic

 

 

  Wiele cennych materiałów archiwalnych stanowi pamiątkę rodzinną i jest często pozostawiane w zaciszu domowym, bez szerszego udostępnienia.

  Zdarzenia jakie w tamtym czasie miały miejsce na wschodzie Polski i niebezpieczeństwa jakie niosła agresja wojsk bolszewickich dla naszej świeżo odzyskanej niepodległości dotyczyły nas wszystkich i stanowią one ważne źródło wiedzy dla obecnych i przyszłych pokoleń.

  W tym przypadku stało się inaczej. Bliscy członkowie rodziny, syn i wnuk mając na uwadze bogatą i ciekawą historię wojenną zgromadzoną i przekazaną ustnie przez ojca/dziadka, uczestnika tamtych wydarzeń, żołnierza baonu kolejowego, postanowili upowszechnić to w formie publikacji społeczeństwu, liczniejszej rzeszy odbiorców.

  Skrupulatne relacje zaczerpnięte z kroniki batalionowej, wspomnienia żołnierskie oraz niepublikowane dotychczas oryginalne fotografie stanowią rzetelny i interesujący materiał wyjściowy do książki.

  Autorzy książki „Torami historii – losy kompanii III Baonu Kolejowego z Jabłonnej na wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1918-1921” Jerzy i Marek Mocheccy oraz wydawca Agencja Reklamowo-Wydawnicza ESTET mają nadzieję, że pozycja ta zostanie przychylnie przyjęta przez zainteresowanych tą tematyką.

Książkę można zakupić w Muzeum (ul. Batorego 64J) i w Księgarni EUREKA (Rynek 27 i Norwida 6)

 

 

Spotkanie autorskie w Muzeum Historycznym Skierniewic, 23 lutego 2024 r.

 

 Jerzy Mochtak, syn Stanisława urodził się w 1948 r. w Skierniewicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w 1967 r. rozpoczął studia na Wydz. Rolniczym SGGW w Warszawie. Po sprostowaniu nazwiska, mgr inż. Jerzy Mochecki, w 1972 r. zatrudniony został przez prof. S.A. Pieniążka w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.  Po odbyciu rocznego stażu naukowego w USA, przez 40 lat wdrażał do szerokiej praktyki wyniki najnowszych osiągnięć nauki sadowniczej. Organizując w  Instytucie liczne konferencje, zjazdy, studia podyplomowe, kursy i szkolenia doskonalił wiedzę nauczycieli techników ogrodniczych, specjalistów ODR, instruktorów oraz sadowników indywidualnych. Po opracowaniu przez Instytut w 1991 r. zasad integrowanej produkcji owoców (jednych z pierwszych na świecie) z dużym zaangażowaniem szkolił ( również przy pomocy środków unijnych ) tysiące polskich sadowników w całym kraju.  Jest autorem kilku publikacji naukowych z zakresu nawożenia, współautorem metodyk IPO oraz wielu publikacji popularno-naukowych w prasie fachowej; Sad Nowoczesny, Owoce – Warzywa – Kwiaty, Hasło Ogrodnicze, Działkowiec. Przez wiele lat działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Ogrodnictwa NOT  oraz kierował pracami Skierniewickiej Grupy Rzeczoznawców SITO – NOT. Po czterdziestu latach pracy w Instytucie, w roku 2013 przeszedł na emeryturę. Mieszka w Skierniewicach.

 Marek Mochecki, syn Jerzego urodził się w 1983 w Warszawie. Architekt i inżynier budownictwa, miłośnik starej techniki, członek Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. W 2007 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej przez ostatni rok studiując w ramach programu Socrates-Erasmus na Wydziale Architektury Hochschule Koblenz w Niemczech. W  2012 roku uzyskał tytuł inżyniera budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a jego praca inżynierska pt. „Projekt Remontu i Przebudowy Wachlarzowej Hali Postojowo-naprawczej wraz z tzw. Przybudówką Łowicką w Zespole Zabytkowej Parowozowni w Skierniewicach” została nagrodzona w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. W roku 2014 otrzymał tytuł magistra na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Obecnie prowadzi pracownię projektową świadczącą usługi w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego. Wiedzę zawodową i hobby łączy wspierając w ramach wolontariatu prace konserwacyjno-remontowe przy budynkach zabytkowego zespołu Parowozowni Skierniewice.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------