Są w naszym otoczeniu przedmioty, których już nie używamy, albo bardzo ...
KONIEC