Muzeum w Skierniewicach

Muzeum jest ważną placówką dla każdego miasta

 

Przedwojenne muzeum w Skierniewicach, takie były początki tego typu obiektu w mieście

 

 

01.03.2021 - zespół redakcyjny "Rocznika Skierniewickiego"

 

 

Wystawa stała

 

Początki - 20 lipca 2015 roku, kinoteatr Polonez

 

Otwarcie Muzeum Historii Skierniewic i wystawa "Artyści Skierniewic 1918-2018"

 

Remont dawnego budynku lazaretu