Powstaje nowy wiadukt

Przejazd przez tory na ul.Zwierzynieckiej nie należał do łatwych

Duży ruch kolejowy powodował długie przestoje. Ma się to zmienić, wraz z powstaniem nowego wiaduktu. Prace trwają.