Powiat Rawski

Powiat w Polsce w województwie łódzkim

W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Rawa Mazowiecka gminy miejsko-wiejskie: Biała Rawska gminy wiejskie: Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice

 

 

Aleja krajoznawczo-przyrodnicza

Więcej Artykułów