Biesiady SBP w 2024

W tym roku wiosenna biesiada była naszą 97 z kolei

 

Wśród biesiadników byli obecni przedstawiciele Bractwa Piwnego z Łodzi